Nhóm 01

Chúng ta không bao giờ nhầm lẫn sự thanh lịch với hợm hĩnh.

Huyền Linh

Nhiếp ảnh gia

Văn Quang

Nhà tạo mẫu

Diệu Ly

Người mẫu

Minh Thư

Nhiếp ảnh gia

Tuyết Anh

Biên tập viên

Thúy Hằng

Quản lý

Nhóm 02

Quần áo không có ý nghĩa gì cho đến khi có người sống trong đó.

Minh ANh

Nhà tạo mẫu

Thúy Hằng

Quản Lý

Lệ Giang

Người mẫu
Phạm AN

Phạm AN

Nhiếp ảnh gia